Har vitenskapen motbevist kristen tro?

Timothy Keller svarer på denne måten: «En forsker som studerer et fenomen, må alltid anta at det finnes en naturlig årsak, for den vitenskapelige metode tillater bare naturlige årsaker. Men det er noe annet å hevde at vitenskapen har bevist at det ikke kan være andre typer årsaker. Det finnes ingen erfaringsbasert modell som kanFortsett å lese «Har vitenskapen motbevist kristen tro?»

Skapelse og evolusjon

På teologistudiet får man opplæring i å tolke bibeltekstene på bakgrunn av historisk-kritisk metode. Dette er et veldig godt verktøy, men ved å primært forske på Bibelen som menneskeord står man i fare for å ikke ta Bibelens selvvitnesbyrd som Guds ord på alvor. Majoriteten av de teologiske utdanningssentrene våre bærer dessverre mer og mer preg avFortsett å lese «Skapelse og evolusjon»

Er slutten på evangeliet etter Markus autentisk?

Med jevne mellomrom dukker det opp en påstand om at siste del i Markus ikke var en del av den opprinnelige teksten, og at disse versene dermed ikke er å anse som autoritativ tekst for kristne. Det er forståelig, men kanskje en noe forhastet konklusjon? Norsk Bibel 2011 opplyser eksempelvis om at Mark 16,9-20 mangler iFortsett å lese «Er slutten på evangeliet etter Markus autentisk?»

12 forskjeller mellom Bibelens skapelseshistorie og teistisk evolusjon 

Trosforsvar (apologetikk) har vært i vinden i kristen-norge en stund. I et stadig mer sekulært samfunn trenger vi nettopp et slikt økt fokus på det å forsvare kristen tro og tanke. Når det er sagt er det imidlertid en del toneangivende apologeter, også her hjemme, som tenker at Gud skapte gjennom å bruke evolusjon, såkaltFortsett å lese «12 forskjeller mellom Bibelens skapelseshistorie og teistisk evolusjon «