Er slutten på evangeliet etter Markus autentisk?

Med jevne mellomrom dukker det opp en påstand om at siste del i Markus ikke var en del av den opprinnelige teksten, og at disse versene dermed ikke er å anse som autoritativ tekst for kristne. Det er forståelig, men kanskje en noe forhastet konklusjon? Norsk Bibel 2011 opplyser eksempelvis om at Mark 16,9-20 mangler iFortsett å lese «Er slutten på evangeliet etter Markus autentisk?»

Ekteskapslæren – et bekjennelsesspørsmål

(Innlegget ble sendt inn til budbæreren.no 10.02.2022) Takk til Øystein Røiseland for innlegget «Må ikke risikere å hindre Guds frelsesplan«, og takk for en argumentasjon basert på Bibelen som autoritet. Jeg forstår bekymringen om at offentlig samlivsdebatt kan få skygge for evangelieforkynnelsen. Jeg tenker imidlertid at kristen-norges motstand mot radikal kjønnsideologi ikke nødvendigvis trenger åFortsett å lese «Ekteskapslæren – et bekjennelsesspørsmål»

12 forskjeller mellom Bibelens skapelseshistorie og teistisk evolusjon 

Trosforsvar (apologetikk) har vært i vinden i kristen-norge en stund. I et stadig mer sekulært samfunn trenger vi nettopp et slikt økt fokus på det å forsvare kristen tro og tanke. Når det er sagt er det imidlertid en del toneangivende apologeter, også her hjemme, som tenker at Gud skapte gjennom å bruke evolusjon, såkaltFortsett å lese «12 forskjeller mellom Bibelens skapelseshistorie og teistisk evolusjon «