Kan en kristen spise mat med blod i?

For jødene på Jesu tid var dette utenkelig. Det var et strengt forbud mot blodmat i Israelsk lovgivning: «Ingen av dere skal ete blod, og den fremmede som bor blant dere, skal heller ikke ete blod […] Hver den som eter det, skal utryddes». 3 Mos 17,12.14 Dette forbudet står ikke bare i tredje mosebok,Fortsett å lese «Kan en kristen spise mat med blod i?»

Har vitenskapen motbevist kristen tro?

Timothy Keller svarer på denne måten: «En forsker som studerer et fenomen, må alltid anta at det finnes en naturlig årsak, for den vitenskapelige metode tillater bare naturlige årsaker. Men det er noe annet å hevde at vitenskapen har bevist at det ikke kan være andre typer årsaker. Det finnes ingen erfaringsbasert modell som kanFortsett å lese «Har vitenskapen motbevist kristen tro?»

Skapelse og evolusjon

På teologistudiet får man opplæring i å tolke bibeltekstene på bakgrunn av historisk-kritisk metode. Dette er et veldig godt verktøy, men ved å primært forske på Bibelen som menneskeord står man i fare for å ikke ta Bibelens selvvitnesbyrd som Guds ord på alvor. Majoriteten av de teologiske utdanningssentrene våre bærer dessverre mer og mer preg avFortsett å lese «Skapelse og evolusjon»

Led oss ikke inn i splittelse

Publisert i «Magasinet Veien» 25. Mai 2022. Som etterfølgere av Jesus står vi i et tilsynelatende spenningsforhold mellom å være fredsskapere (Rom 14,19) og å lyde Gud mer enn mennesker (Apg 4,19b), mellom å bevare enheten i kirken (Ef 4,3) og å beskytte denne enheten ved å ta grep overfor dem som bryter med apostolisk læreFortsett å lese «Led oss ikke inn i splittelse»

Tror du Gud skapte homofile av en grunn?

Hei og takk for gode spørsmål! Jeg tar dem punktvis: 1. Hva syns du om kristne homofile par? Jeg tenker at absolutt alle mennesker er skapt i Guds bilde (1 Mos 1,27) og har en uerstattelig verdi. Som kristne er vi kalt til å elske alle, helt uavhengig av hvordan de lever (1 Joh 4,19).Fortsett å lese «Tror du Gud skapte homofile av en grunn?»

Da Gud ville ta livet av Moses

(Foto: pixabay.com) «Hei Øyvind! Har du noe å si i forhold til 2 Mosebok 4,24 der Gud ville ta livet av Moses?» Spennende spørsmål! Jeg tenker at på samme tid som Gud er fullkomment god og rettferdig, så er Han også fullt og helt hellig. For oss kan historier som dette gi et inntrykk av atFortsett å lese «Da Gud ville ta livet av Moses»

En stor takk til FriBU!

I høst begynte vi i Randaberg Frikirke å kjøre FriBU’s opplegg «familiegrupper» i huskirken for barnefamilier. Det er rett og slett gøy å se hvordan opplegget favner både barn og voksne, og samtidig fungerer disippelgjørende for hele familien. Videoene fungerer godt og det ferdige opplegget er en stor hjelp i forberedelsene. Barna gleder seg tilFortsett å lese «En stor takk til FriBU!»

Et forsvar for verbalinspirasjon

Øyvind Døvik, Cand. theol. og pastor Randaberg Frikirke. Verbalinspirasjon betyr ganske enkelt «ord-innblåsing». Tanken er at Gud har drevet de bibelske forfatterne til å skrive ned sitt eget ord ved Den Hellige Ånd (Matt 22,43; 2 Tim 3,16; 2 Pet 1,20-21. 3,15b-16), og det på en slik måte at hver eneste bok og hvert enesteFortsett å lese «Et forsvar for verbalinspirasjon»