Et forsvar for verbalinspirasjon

Øyvind Døvik, Cand. theol. og pastor Randaberg Frikirke. Verbalinspirasjon betyr ganske enkelt «ord-innblåsing». Tanken er at Gud har drevet de bibelske forfatterne til å skrive ned sitt eget ord ved Den Hellige Ånd (Matt 22,43; 2 Tim 3,16; 2 Pet 1,20-21. 3,15b-16), og det på en slik måte at hver eneste bok og hvert enesteFortsett å lese «Et forsvar for verbalinspirasjon»

Er slutten på evangeliet etter Markus autentisk?

Med jevne mellomrom dukker det opp en påstand om at siste del i Markus ikke var en del av den opprinnelige teksten, og at disse versene dermed ikke er å anse som autoritativ tekst for kristne. Det er forståelig, men kanskje en noe forhastet konklusjon? Norsk Bibel 2011 opplyser eksempelvis om at Mark 16,9-20 mangler iFortsett å lese «Er slutten på evangeliet etter Markus autentisk?»

Bibelens ufeilbarlighet

Gjennom kirkens historie har ufeilbarlighetssynet vært et standard syn på Bibelen. Augustin av Hippo (354-430 e. Kr) beskriver denne posisjonen treffende: «Dersom vi er rådville på grunn av en tilsynelatende selvmotsigelse i Skriften, så er det ikke tillatt å si at forfatteren av boken har gjort en feil: men enten er manuskriptet mangelfullt, eller så erFortsett å lese «Bibelens ufeilbarlighet»

Ekteskapslæren – et bekjennelsesspørsmål

(Innlegget ble sendt inn til budbæreren.no 10.02.2022) Takk til Øystein Røiseland for innlegget «Må ikke risikere å hindre Guds frelsesplan«, og takk for en argumentasjon basert på Bibelen som autoritet. Jeg forstår bekymringen om at offentlig samlivsdebatt kan få skygge for evangelieforkynnelsen. Jeg tenker imidlertid at kristen-norges motstand mot radikal kjønnsideologi ikke nødvendigvis trenger åFortsett å lese «Ekteskapslæren – et bekjennelsesspørsmål»

Åpent brev til Anne Mari Schiager Topland

(Innlegget ble publisert på Budbæreren, Frikirkens debattside, 10.01.2022) Til Frikirkens nestleder Jeg har registrert et par – tre kommentarer du har skrevet og ønsker gjerne å høre litt mer om hva du mener med det du skriver. Det er lett å feiltolke hverandre, både i kommentarfelt eller ut fra avis-sitater og innlegg. Du har joFortsett å lese «Åpent brev til Anne Mari Schiager Topland»

Å forlate sine ordinasjonsløfter

(Innlegget ble publisert på budbæreren.no 5. juli 2021) Noe av det jeg sitter igjen med etter å ha lest Kjetil Gilbergs innlegg mandag 28. juni «Hvorfor forlater jeg da ikke Frikirken. Man forlater ikke familien sin uten videre», er mangelen på bibelske argumenter. For påstår man at Kristi kirke har styrt etter feil samlivsetikk iFortsett å lese «Å forlate sine ordinasjonsløfter»

12 forskjeller mellom Bibelens skapelseshistorie og teistisk evolusjon 

Trosforsvar (apologetikk) har vært i vinden i kristen-norge en stund. I et stadig mer sekulært samfunn trenger vi nettopp et slikt økt fokus på det å forsvare kristen tro og tanke. Når det er sagt er det imidlertid en del toneangivende apologeter, også her hjemme, som tenker at Gud skapte gjennom å bruke evolusjon, såkaltFortsett å lese «12 forskjeller mellom Bibelens skapelseshistorie og teistisk evolusjon «

Når hvilte du en hel dag sist?

Og da mener jeg ikke å ha fri, for det å ha fri er ikke ensbetydende med at vi tar oss tid til å hvile. For min del var søndag lenge den mest kjedelige dagen i uka. Butikker er stengt og det skjer mindre enn ellers. I det siste har søndagene imidlertid blitt favoritt-dagene mine.Fortsett å lese «Når hvilte du en hel dag sist?»

Velkommen til Guds rikes mysterier!

Nå som jeg er i farspermisjon fra pastorjobben, og mellom bleieskift og trilleturer får tid til å lese litt, har jeg kjent på at jeg trenger et sted hvor jeg kan sortere og dele noen tanker. Bloggen har samme navn som den første jeg startet i 2011. Bakgrunnen er Luk 8,10 hvor Jesus sier tilFortsett å lese «Velkommen til Guds rikes mysterier!»