Et forsvar for verbalinspirasjon

Øyvind Døvik, Cand. theol. og pastor Randaberg Frikirke. Verbalinspirasjon betyr ganske enkelt «ord-innblåsing». Tanken er at Gud har drevet de bibelske forfatterne til å skrive ned sitt eget ord ved Den Hellige Ånd (Matt 22,43; 2 Tim 3,16; 2 Pet 1,20-21. 3,15b-16), og det på en slik måte at hver eneste bok og hvert enesteFortsett å lese «Et forsvar for verbalinspirasjon»

Bibelens ufeilbarlighet

Gjennom kirkens historie har ufeilbarlighetssynet vært et standard syn på Bibelen. Augustin av Hippo (354-430 e. Kr) beskriver denne posisjonen treffende: «Dersom vi er rådville på grunn av en tilsynelatende selvmotsigelse i Skriften, så er det ikke tillatt å si at forfatteren av boken har gjort en feil: men enten er manuskriptet mangelfullt, eller så erFortsett å lese «Bibelens ufeilbarlighet»