Bibelens ufeilbarlighet

Gjennom kirkens historie har ufeilbarlighetssynet vært et standard syn på Bibelen. Augustin av Hippo (354-430 e. Kr) beskriver denne posisjonen treffende: «Dersom vi er rådville på grunn av en tilsynelatende selvmotsigelse i Skriften, så er det ikke tillatt å si at forfatteren av boken har gjort en feil: men enten er manuskriptet mangelfullt, eller så erFortsett å lese «Bibelens ufeilbarlighet»