Tror du Gud skapte homofile av en grunn?

Hei Øyvind!

Spørsmålene mine er:

  • Hva synes du om kristne homofile par?
  • Hva sier Bibelen om homofili og hvordan tolker du dette?
  • Tror du at Gud skapte homofile av en grunn?
  • Det er mange prester og historikere som tror at grunnen til at homofili var sett ned på, var på grunn av samfunnet. Samfunnet som naturlig nok var preget av gresk og romersk kultur. De praktiserte noe som het «pederasti» som er et seksuell forhold mellom en mann og en gutt. Dette er en av de tingene som nevnes i bibelen. Det antas at «pederasti» var en populær måte å tilbe de greske gudene på og etterligne dem. Tror du at profetene som skrev i Bibelen var imot dette, men ikke nødvendigvis mot et stabilt og forpliktende homofilt forhold? 
  • Hvorfor tror du enkelte kristne aksepterer homofile par? 

Hei og takk for gode spørsmål!

Jeg tar dem punktvis:

1. Hva syns du om kristne homofile par?

Jeg tenker at absolutt alle mennesker er skapt i Guds bilde (1 Mos 1,27) og har en uerstattelig verdi. Som kristne er vi kalt til å elske alle, helt uavhengig av hvordan de lever (1 Joh 4,19). Samtidig er Bibelen helt tydelig på at det finnes livsstiler som ikke er etter Guds vilje og som derfor ikke passer sammen med at vi kaller oss kristne (1 Kor 6,9-11). Kristen lære skiller derfor mellom handlinger (f. eks å leve i et homofilt samliv) og følelser (f. eks å kjenne seg tiltrukket av samme kjønn). Følelsene i seg selv blir ikke karakterisert som synd, mens det å handle på disse følelsene blir i Bibelen sett på som å handle mot Guds vilje.

2. Hva sier Bibelen om homofili og hvordan tolker du dette?

Bibeltekster som direkte omtaler homofili i Det nye testamentet er Rom 1,24-28; 1 Kor 6,9-11 og 1 Tim 1,9-11. Slik jeg ser det utelukker disse tekstene at en kristen kan velge å leve i et homofilt samliv. Byen Korint på Paulus’ tid kan f. eks sammenlignes med dagens San Fransisco eller Amsterdam når det kommer til normløshet i forhold til ulike typer samlivsformer, livsstiler og etiske holdninger.

Jesus uttalte seg om rammen for seksuelt samliv i Matt 19,4-6 og Mark 10,6-7, hvor han viste til Guds skaperordning i 1 Mos 1,27-28 og 2,24. I Moseloven var homofilt samliv strengt forbudt (3 Mos 18,22; 20,13) og det var det også på Jesu tid. Jesus endret ikke på dette men taler om ekteskapet som mellom én mann og én kvinne. Vi kan også trygt slå fast at det å leve ut sin homoseksualitet er inkludert i det greske ordet «porneia» som blir brukt av Jesus i Matt 15,19 og Mark 7,21. Dette er et generelt ord for seksuell umoral, som oversettes med «hor» eller «utukt», og som definerer alle seksuelle relasjoner utenfor rammen mann-kvinne i ekteskapet til å være synd. Samboerskap mellom mann og kvinne, eller sex utenfor ekteskapet blir derfor i Bibelen beskrevet som noe som er utenfor Guds gode vilje for oss (1 Tess 4,3).

På Jesu tid var det heller ikke uvanlig med homofilt samliv.[1] Og først i år 342 e. Kr ble det i romersk lovgivning innført et lovforbud mot likekjønnet ekteskap. Forbudet skjedde altså etter at kristendommen ble en tillatt religion i Romerriket, og etter at kristne i over 300 år hadde vært i mindretall (og en motkultur) i sin forståelse av hva som er en rett måte å leve på når det kommer til samliv og sex. (Jeg tenker forresten ikke at et politisk forbud mot homofile samliv er noe vi burde gå tilbake til).

Den desidert største majoriteten av kristne kirker har et bibelsk syn på ekteskapet – mens for eksempel Den norske kirke – er en del av den lille minoriteten som har åpnet opp for en helt ny måte å forstå ekteskapet på. I vår kristne kirkes to – tusenårige historie så er det først nå de siste tiårene at kristne har tenkt så radikalt annerledes om sex og samlivsformer enn det Bibelen tegner opp for oss. Det er også verdt å nevne at da Den norske kirke skulle utarbeide en ny liturgi for inngåelse av ekteskap mellom to av samme kjønn, kunne de ikke finne et eneste skriftsted i hele Bibelen som ikke definerte ekteskapet til å være et forhold mellom én mann og én kvinne. Derfor byttet de ut ekteskaptekstene med mer generelle bibelvers om kjærlighet og plasserte ekteskapstekstene ned til å være «valgfrie» tekstlesninger i den nye liturgien.[2]

3. Tror du at Gud skapte homofile av en grunn?

Jeg tenker at alle menneskers seksualitet til en viss grad er skadet av synden, og det kan vise seg på «hjertenivå» eksempelvis ved at en som lever i et heterofilt ekteskap kan «falle i synd» og begjære en annen person enn den man er gift med. Jesus sier i Matt 5,28: «Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte». Både heterofilt utroskap (i tanke og gjerning) og homofile følelser/begjær er derfor begge et uttrykk for at Guds fullkomne skaperordning er i uorden etter syndefallet. «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp» (Jesus i Matt 19,4-5).

Først etter syndefallet i 1 Mos 3 kom homofili inn i verden. Jeg tenker derfor ikke at Gud har skapt mennesker til å ha sex med en av samme kjønn, men at homofile følelser og homofilt begjær er en konsekvens av at verden ikke lenger er fullkommen og slik Gud opprinnelig skapte den til å være.

4. Det er mange prester og historikere som tror at grunnen til at homofili var sett ned på, var på grunn av samfunnet. Samfunnet som naturlig nok var preget av gresk og romersk kultur. De praktiserte noe som het «pederasti» som er et seksuell forhold mellom en mann og en gutt. Dette er en av de tingene som nevnes i bibelen. Det antas at «pederasti» var en populær måte å tilbe de greske gudene på og etterligne dem. Tror du at profetene som skrev i Bibelen var imot dette, men ikke nødvendigvis mot et stabilt og forpliktende homofilt forhold?

Ja, enkelte påstår at det kun er pederasti og utnyttende seksuelle relasjoner som Det nye testamentet taler imot. Her har jeg imidlertid samme forståelse som Bjørn Helge Sandvei (som selv er homofil), han skriver:

«Det er viktig å merke seg Paulus’ språkbruk i 1 Kor 6. Han unngår både antikkens mer positivt ladede begreper for homoseksuell adferd (for eksempel erastes/eromenos («elsker/elskede») og negativt polemiske ord som for eksempel paidofthoros («gutteskjender»). I stedet bruker han et ny-ord (arsenokoites) som er avledet av den gammeltestamentlige omtalen av homoseksualitet i 3 Mos 18,22 og 20,13. Slik markerer han på den ene siden en tilknytning til bibelsk tenkning, og unngår på den andre siden å bli misforstått i retning av å referere til bare særskilte former for homoseksuelle handlinger, knyttet til prostitusjon, pederasti (sex med unge gutter) eller lignende.»[3]

I tillegg ser vi at Gud i Rom 1,26-27 omtaler både lesbisk og homofilt samliv. Det står at «de brant i sitt begjær etter hverandre» – altså er det snakk om et gjensidig forhold. Begrunnelsen i Bibelen for at dette er synd er altså ikke at relasjonen er utnyttende, at det ikke basert på trofasthet, eller at det er snakk om et seksuelt forhold mellom en mann og en ung gutt – men snarere at seksuelle forhold mellom to voksne menn eller to voksne kvinner er «unaturlige» samliv som bryter med Guds naturlige og gode skaperordning.

5. Hvorfor tror du enkelte kristne aksepterer homofile par?

Jeg tenker at dette henger tett sammen med utviklingen i det norske – og vestlige samfunnet. I kulturen vår er det veldig vanlig å tenke at seksuelle følelser er noe man er, at seksualiteten er en del av den vi er som mennesker og kanskje den viktigste identitetsmarkøren vår. Dette påvirker kirken i stor grad. Men står i en skarp kontrast til det kristne bibelske menneskesynet.

Ut fra en kristen tankegang er imidlertid kropp noe man er. Jeg er en mann, og dette forandres ikke om jeg skulle hatt følelser for en annen mann eller «følt» meg som en kvinne. Derfor tenker jeg at ingen er «født i feil kropp», men heller «født i feil følelse».

Jeg tenker altså at årsaken er en blanding av manglende tillit til Bibelen som Guds ord og at den vestlige kulturs ikke-kristne tanker dermed er det som får prege disse som aksepterer homofilt samliv i kirken. Pinsebevegelsen har forresten nylig utarbeidet et spennende dokument om kristen samlivsetikk hvor de blant annet behandler den nye kjønnsideologien.[4] Videre kan du se samlivsbanken.no som har gode ressurser som beskriver utviklingen på det samlivsetiske området.

Takk for gode og høyst aktuelle spørsmål.

Gud velsigne deg!

Mvh Øyvind Døvik

[1] «Homofili – samliv eller singelliv, historisk og aktuelt.» Bjørn Helge Sandvei, november 2016. (søk på «Bjørn Helge Sandvei» inne på nettsiden morfarbarn.no så finner du dokumentet).

[2] Se: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/bryllup/vigsel_2017_bokmaal.pdf

[3] «Homofili – samliv eller singelliv, historisk og aktuelt.» Bjørn Helge Sandvei, november 2016. Side: 7.

[4] Se: https://docplayer.me/142127377-Samlivsetikk-et-dokument-utarbeidet-av-teologisk-refleksjonsgruppe-i-pinsebevegelsen-utgave-fra-23-juni-2019-v-4-01.html

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: